TIN THỜI TIẾT NGUY HIỂM TRÊN BIỂN – Tin phát lúc 15h30 ngày 01/12/2020

No Image

Hiện nay (01/12), không khí lạnh có cường độ ổn định sau suy yếu dần; rãnh áp thấp ở phía Nam có trục ở khoảng 3 – 6 độ Vĩ Bắc. Dự báo: Đêm nay (01/12) và ngày mai

đọc tiếp

TIN DỰ BÁO MƯA LỚN DIỆN RỘNG TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM – phát lúc 15h30/01/12

No Image

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với đới gió Đông trên cao. Trong 24 giờ qua, các địa phương trong tỉnh đã có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to. Tổng

đọc tiếp

TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG – Phát lúc 10h00/01/12

No Image
đọc tiếp

TIN DỰ BÁO MƯA LỚN DIỆN RỘNG TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM – phát lúc 09h30/01/12

No Image

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với đới gió Đông trên cao. Trong 24 giờ qua, các địa phương trong tỉnh đã có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to. Tổng

đọc tiếp

TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG – Phát lúc 21h30/30/11

No Image

Hiện nay (30/11), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận và Tây Nguyên có mưa

đọc tiếp

TIN DỰ BÁO MƯA LỚN DIỆN RỘNG TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM – phát lúc 21h30/30/11

No Image

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với đới gió Đông trên cao. Trong 24 giờ qua, các địa phương trong tỉnh đã có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to. Tổng

đọc tiếp

TIN DỰ BÁO MƯA LỚN DIỆN RỘNG TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM – phát lúc 15h30/30/11

No Image

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với đới gió Đông trên cao. Trong 24 giờ qua, các địa phương trong tỉnh đã có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to. Tổng

đọc tiếp

TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG – Phát lúc 15h30/30/11

No Image

Hiện nay (30/11), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận và Tây Nguyên có mưa

đọc tiếp

TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG – Phát lúc 10h00/30/11

No Image

Hiện nay (30/11), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và Tây Nguyên có mưa

đọc tiếp

TIN DỰ BÁO MƯA LỚN DIỆN RỘNG TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM – phát lúc 09h30/30/11

No Image

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông. Trong 24 giờ qua, các địa phương trong tỉnh đã có mưa vừa, mưa to đến mưa rất

đọc tiếp