TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC VÀ CẢNH BÁO GIÓ MẠNH, SÓNG LỚN TRÊN BIỂN  

No Image

Hiện nay (01/3), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo: Khoảng tối và đêm nay (01/3), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến

đọc tiếp

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC VÀ CẢNH BÁO GIÓ MẠNH, SÓNG LỚN TRÊN BIỂN  

No Image

Hiện nay (28/02), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo: Khoảng tối và đêm mai (01/3), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng

đọc tiếp

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC VÀ CẢNH BÁO GIÓ MẠNH, SÓNG LỚN TRÊN BIỂN  

No Image

Sáng sớm nay (27/02), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Dự báo: Ngày và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh

đọc tiếp

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC VÀ CẢNH BÁO GIÓ MẠNH, SÓNG LỚN TRÊN BIỂN

No Image

Hiện nay (26/02), bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo: Khoảng chiều tối và đêm nay (26/02), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh

đọc tiếp

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC VÀ CẢNH BÁO GIÓ MẠNH, SÓNG LỚN TRÊN BIỂN

No Image

Hiện nay (26/02), bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo: Khoảng chiều tối và đêm nay (26/02), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh

đọc tiếp

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC VÀ CẢNH BÁO GIÓ MẠNH, SÓNG LỚN TRÊN BIỂN

No Image

Hiện nay (26/02), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo: Khoảng chiều tối và đêm nay (26/02), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh

đọc tiếp

TIN VỀ ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI SUY YẾU TỪ BÃO DUJUAN – Tin phát lúc 09 giờ 30 phút, ngày 22/02/2021.

TIN VỀ ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI SUY YẾU TỪ BÃO DUJUAN – Tin phát lúc 09 giờ 30 phút, ngày 22/02/2021.

TIN VỀ ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI SUY YẾU TỪ BÃO DUJUAN  Sáng nay (22/2), bão Dujuan đang hoạt động ở vùng biển phía Đông Nam Phi-líp-pin đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi

đọc tiếp

TIN CẢNH BÁO GIÓ MẠNH VÀ SÓNG LỚN TRÊN BIỂN  

No Image

Hiện nay (21/02), không khí lạnh có cường độ suy yếu. Dự báo: Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày và đêm nay (21/02), vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm

đọc tiếp

TIN CẢNH BÁO GIÓ MẠNH VÀ SÓNG LỚN TRÊN BIỂN  

No Image

Hiện nay (20/02), không khí lạnh có cường độ suy yếu. Dự báo: Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên đêm nay và ngày mai (21/02), vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao

đọc tiếp

TIN CẢNH BÁO GIÓ MẠNH VÀ SÓNG LỚN TRÊN BIỂN  

No Image

Hiện nay (20/02), không khí lạnh có cường độ suy yếu. Dự báo: Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày và đêm nay (20/02), vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm

đọc tiếp