TIN NẮNG NÓNG

No Image

TIN NẮNG NÓNG  Do chịu ảnh hưởng phần phía Nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây, nên trưa hôm nay (27/5) các địa phương đã xảy ra nắng nóng, nhiệt độ và

đọc tiếp

No Image

TIN NẮNG NÓNG Do chịu ảnh hưởng phần phía Nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây, nên ngày hôm qua (26/5) một số địa phương đã xảy ra nắng nóng, nhiệt độ

đọc tiếp

TIN NẮNG NÓNG

TIN NẮNG NÓNG

Do chịu ảnh hưởng phần phía Nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây, nên ngày hôm qua (25/5) một số địa phương đã xảy ra nắng nóng, nhiệt độ cao nhất và

đọc tiếp

TIN NẮNG NÓNG

TIN NẮNG NÓNG

Do chịu ảnh hưởng phần phía Nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây, nên trưa hôm nay (25/5) một số địa phương đã xảy ra nắng nóng, nhiệt độ và độ ẩm

đọc tiếp

 TIN NẮNG NÓNG

No Image

 TIN NẮNG NÓNG  Do chịu ảnh hưởng phần phía Nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây, nên trưa hôm nay (24/5) một số địa phương đã xảy ra nắng nóng, với nhiệt

đọc tiếp

TIN NẮNG NÓNG

No Image

TIN NẮNG NÓNG  Do chịu ảnh hưởng phần phía Nam của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây bị nén đầy dần lên, kết hợp với hiệu ứng phơn, nên trưa hôm nay (21/5)

đọc tiếp

TIN NẮNG NÓNG – tin phát lúc 15h30 ngày 20/5/2019

No Image

TIN NẮNG NÓNG  Do chịu ảnh hưởng phần phía Nam của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây bị nén, kết hợp với hiệu ứng phơn, nên trưa hôm nay (20/5) các địa

đọc tiếp

TIN NẮNG NÓNG

No Image

TIN NẮNG NÓNG Do chịu ảnh hưởng phần phía Nam của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây bị nén, kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh, nên ngày hôm qua (19/5) các địa

đọc tiếp

TIN NẮNG NÓNG 

No Image

TIN NẮNG NÓNG Do chịu ảnh hưởng phần xa phía Nam của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển, mở rộng, nên trưa hôm nay (19/5) các địa phương xảy ra nắng

đọc tiếp

TIN NẮNG NÓNG 

TIN NẮNG NÓNG 

Do chịu ảnh hưởng phần xa phía Nam của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển, mở rộng, nên trưa hôm nay (18/5) các địa phương xảy ra nắng nóng gay gắt,

đọc tiếp