TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN BIỂN ĐÔNG

No Image

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN BIỂN ĐÔNG Hồi 19 giờ ngày 18/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển Đông Bắc Biển

đọc tiếp

TIN NẮNG NÓNG  

No Image

Do chịu ảnh hưởng phần phía Nam của rãnh áp thấp nối với áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên khu vực Đông Bắc biển Đông, kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây

đọc tiếp

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN BIỂN ĐÔNG

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN BIỂN ĐÔNG

Hồi 13 giờ ngày 18/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19.2 độ Vĩ Bắc; 118.7 độ Kinh Đông, trên vùng biển Đông Bắc Biển Đông, cách đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) khoảng

đọc tiếp

TIN NẮNG NÓNG

TIN NẮNG NÓNG

Do chịu ảnh hưởng phần Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây, kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam, nên ngày hôm qua (17/7) các địa phương đã xảy ra nắng nóng, nhiệt

đọc tiếp

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN BIỂN ĐÔNG

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN BIỂN ĐÔNG

Hồi 07 giờ ngày 18/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18.6 độ Vĩ Bắc; 118.6 độ Kinh Đông, trên vùng biển Đông Bắc Biển Đông, cách đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) khoảng

đọc tiếp

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN BIỂN ĐÔNG VÀ TIN VỀ BÃO DANAS

No Image

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN BIỂN ĐÔNG VÀ TIN VỀ BÃO DANAS 1. Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông: Hồi 01 giờ ngày 18/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,4 độ

đọc tiếp

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN BIỂN ĐÔNG VÀ TIN VỀ BÃO DANAS

No Image

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông: Tối nay (17/7), trên vùng biển Đông Bắc Biển Đông hình thành một áp thấp nhiệt đới. Hồi 19 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở

đọc tiếp

TIN BÃO GẦN BIỂN ĐÔNG (BÃO DANAS)

No Image

TIN BÃO GẦN BIỂN ĐÔNG (BÃO DANAS) Hồi 13 giờ ngày 17/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 123,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Lu-dông (Phi-líp-pin).

đọc tiếp

TIN NẮNG NÓNG

No Image

TIN NẮNG NÓNG Do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây, kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam, nên ngày hôm qua (16/7) các địa phương

đọc tiếp

TIN BÃO GẦN BIỂN ĐÔNG (BÃO DANAS)

No Image

TIN BÃO GẦN BIỂN ĐÔNG (BÃO DANAS) Hồi 07 giờ ngày 17/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 123,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Lu-dông (Phi-líp-pin).

đọc tiếp