BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Chiều và đêm 07 tháng 10 năm 2015)

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  (Chiều và đêm 07 tháng 10 năm 2015)

Vùng đồng bằng: Mây thay đổi, trưa chiều trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2 – cấp 3. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ

đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Đêm 06 ngày 07 tháng 10 năm 2015)

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Đêm 06 ngày 07 tháng 10 năm 2015)
đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Chiều và đêm 06 tháng 10 năm 2015)

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  (Chiều và đêm 06 tháng 10 năm 2015)

Vùng đồng bằng: Nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2 – cấp 3. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ

đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Đêm 05 ngày 06 tháng 10 năm 2015)

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Đêm 05 ngày 06 tháng 10 năm 2015)

Vùng đồng bằng: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2 – cấp 3. Nhiệt độ từ 24 đến

đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Chiều và đêm 05 tháng 10 năm 2015)

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  (Chiều và đêm 05 tháng 10 năm 2015)
đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Đêm 04 ngày 05 tháng 10 năm 2015)

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Đêm 04 ngày 05 tháng 10 năm 2015)

Vùng đồng bằng: Nhiều mây, có mưa rào rải rác và dông, ngày có nơi giảm mây trời nắng. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2 – cấp 3. Nhiệt độ từ 24 đến 31 độ C.

đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Chiều và đêm 04 tháng 10 năm 2015)

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  (Chiều và đêm 04 tháng 10 năm 2015)

Vùng đồng bằng: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và dông, trưa chiều có nơi giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 – cấp 3. Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ

đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Đêm 02 ngày 03 tháng 10 năm 2015)

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Đêm 02 ngày 03 tháng 10 năm 2015)

Vùng đồng bằng: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và dông. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 – cấp 3. Nhiệt độ từ 23 đến 31 độ C.

đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Đêm 01 ngày 02 tháng 10 năm 2015)

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Đêm 01 ngày 02 tháng 10 năm 2015)

Vùng đồng bằng: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 – cấp 3. Nhiệt độ từ

đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Chiều và đêm 01 tháng 10 năm 2015)

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  (Chiều và đêm 01 tháng 10 năm 2015)

Vùng đồng bằng: Mây thay đổi, trưa chiều trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2 – cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ

đọc tiếp