BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

No Image
đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT
đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT
đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

No Image
đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  I- Dự báo đêm 01 ngày 02/6 (24 giờ tới) Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ C. Độ ẩm

đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT   
đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐÊM 30 NGÀY 31 THÁNG 5 NĂM 2019

No Image
đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐÊM 29 NGÀY 30 THÁNG 5 NĂM 2019

No Image
đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐÊM 28 NGÀY 29 THÁNG 5 NĂM 2019

No Image
đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐÊM 27 NGÀY 28 THÁNG 5 NĂM 2019

No Image
đọc tiếp