​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo đêm 28 ngày 29/6/2022 (24 giờ tới) Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 25 đến 38 độ C. Độ ẩm từ 53 đến 83%. Gió

đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

No Image

Dự báo đêm 27 ngày 28/6/2022 (24 giờ tới) Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 24 đến 36 độ C. Độ ẩm từ 55 đến 86%. Gió Nam đến

đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo đêm 25 ngày 26/6/2022 (24 giờ tới) Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ C. Độ ẩm từ 58 đến 88%. Gió Nam đến Đông

đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

No Image

Dự báo đêm 25 ngày 26/6/2022 (24 giờ tới) Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ C. Độ ẩm từ 65 đến 90%. Gió Nam đến Đông

đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT   

Dự báo đêm 22 ngày 23/6/2022 (24 giờ tới) Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ C. Độ ẩm từ 58 đến 88%. Gió Nam đến

đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

No Image

Dự báo đêm 21 ngày 22/6/2022 (24 giờ tới) Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ C. Độ ẩm từ 55 đến 86%. Gió Nam đến

đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT   

Dự báo đêm 19 ngày 20/6/2022 (24 giờ tới) Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 26 đến 38 độ C. Độ ẩm từ 48 đến 88%. Gió

đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT   

Dự báo đêm 16 ngày 17/6/2022 (24 giờ tới) Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 24 đến 36 độ C. Độ ẩm từ 63 đến 93%. Gió Nam đến

đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

No Image

Dự báo đêm 14 ngày 15/6/2022 (24 giờ tới) Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ

đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo đêm 13 ngày 14/6/2022 (24 giờ tới) Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ C. Độ ẩm từ 58 đến 90%. Gió

đọc tiếp