BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT
đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT – Phát lúc 15h30 ngày 23/10/2020

No Image

I- Dự báo đêm 23 ngày 24/10 (24 giờ tới) Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc nắng yếu, chiều tối mai có lúc có mưa, mưa rào. Nhiệt độ

đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT                       

No Image

I- Dự báo đêm 21 ngày 22/10 (24 giờ tới) Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào nhẹ, trưa chiều giảm mây nắng yếu. Nhiệt độ từ 23 đến 29 độ

đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT – Tin phát lúc 15h30 ngày 14 tháng 10

No Image
đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

No Image
đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT – Tin phát lúc 15h30 ngày 11 tháng 10

No Image
đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  

No Image
đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

No Image
đọc tiếp

​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

No Image
đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  

No Image
đọc tiếp