BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT
đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT   
đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT
đọc tiếp

​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT
đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  

No Image
đọc tiếp

​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

No Image

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  I- Dự báo đêm 12 ngày 13/9 (24 giờ tới) Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều mai có lúc có mưa rào nhẹ và dông, trong

đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT   
đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  I- Dự báo đêm 10 ngày 11/9 (24 giờ tới) Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong

đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  

No Image

I- Dự báo đêm 09 ngày 10/9 (24 giờ tới) Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ, chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng

đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

No Image
đọc tiếp