BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT
đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo đêm 12 ngày 13/01/2022 (24 giờ tới) Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, ngày nắng. Nhiệt độ từ 20 đến 26 độ C. Độ

đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT   

Dự báo đêm 08 ngày 09/01/2022 (24 giờ tới) Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, có lúc có mưa, đêm và sáng trời lạnh, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ từ 21 đến 25 độ C. Độ ẩm

đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo đêm 06 ngày 07/01/2022 (24 giờ tới) Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào, đêm và sáng trời lạnh, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ từ

đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT      

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT         

Dự báo đêm 03 ngày 04/01/2022 (24 giờ tới) Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, ngày nắng. Nhiệt độ từ 21 đến 27 độ

đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo đêm 01 ngày 02/01/2022 (24 giờ tới) Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 24 độ C. Độ ẩm từ

đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT    

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT      

Dự báo đêm 28 ngày 29/12 (24 giờ tới) Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, có mưa, đêm và sáng trời rét, ngày có lúc giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 19 đến 24 độ C. Độ ẩm

đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT
đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT   

Dự báo đêm 22 ngày 23/12 (24 giờ tới) Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ từ 20 đến 25 độ

đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  

No Image
đọc tiếp