BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 

No Image

I- Dự báo đêm 21 ngày 22/01/2020 (24 giờ tới) Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời rét, ngày nắng yếu. Nhiệt độ từ 19 đến 28 độ C. Độ ẩm từ 65 đến 96%.

đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 

No Image

I- Dự báo đêm 19 ngày 20/01/2020 (24 giờ tới) Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, ngày nắng yếu. Nhiệt độ từ 20 đến 27 độ

đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 

No Image

I- Dự báo đêm 17 ngày 18/01/2020 (24 giờ tới) Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, trưa chiều nắng yếu. Nhiệt độ từ

đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT TỪ ĐÊM 14 ĐẾN NGÀY 17/01/2020

No Image

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT TỪ ĐÊM 14 ĐẾN NGÀY 17/01/2020  I- Dự báo đêm 14 ngày 15/01/2020 (24 giờ tới) Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời lạnh, trưa chiều

đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 

No Image

I- Dự báo đêm 13 ngày 14/01/2020 (24 giờ tới) Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, trưa chiều nắng yếu. Nhiệt độ từ

đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 

No Image

I- Dự báo đêm 10 ngày 11/01/2020 (24 giờ tới) Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, ngày nắng yếu. Nhiệt độ từ 20 đến 27 độ

đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  

No Image

I- Dự báo đêm 07 ngày 08/01/2020 (24 giờ tới) Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, ngày nắng yếu. Nhiệt độ

đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

No Image

I- Dự báo đêm 05 ngày 06/01/2020 (24 giờ tới) Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, ngày nắng yếu. Nhiệt độ từ 20 đến 28 độ C. Độ ẩm từ

đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  

No Image

I- Dự báo đêm 04 ngày 05/01/2020 (24 giờ tới) Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trời lạnh, ngày nắng yếu. Nhiệt độ từ 20 đến 28

đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  

No Image

I- Dự báo đêm 03 ngày 04/01/2020 (24 giờ tới) Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trời lạnh, ngày nắng yếu. Nhiệt độ từ 21 đến 28

đọc tiếp