BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  

No Image
đọc tiếp

No Image

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  I- Dự báo đêm 17 ngày 18/7 (24 giờ tới) Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều mai có lúc có mưa rào nhẹ và dông,

đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT
đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT   
đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐÊM 10 NGÀY 11 THÁNG 7 NĂM 2019

No Image

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  I- Dự báo đêm 10 ngày 11/7 (24 giờ tới) Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 26 đến

đọc tiếp

​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  I- Dự báo đêm 09 ngày 10/7 (24 giờ tới) Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt, chiều mai có lúc có mưa

đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT   
đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT   
đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  

No Image
đọc tiếp

​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT
đọc tiếp