BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

No Image
đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  

No Image
đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  

No Image
đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT    

No Image
đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT    

No Image
đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT    

No Image
đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  

No Image
đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

No Image
đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  

No Image
đọc tiếp

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

No Image

Do ảnh hưởng của phần phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, nên trưa hôm nay một số nơi ở vùng núi đã có nắng nóng. Nhiệt độ và độ ẩm lúc 13 giờ tại một số địa

đọc tiếp