​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

No Image
đọc tiếp

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

No Image

Sáng nay (05/4), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các nơi ở phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Dự báo: Ngày hôm nay (05/4), không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh

đọc tiếp

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

No Image

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC Chiều nay (04/4), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Bắc Trung Bộ và Phía Tây Bắc Bộ. Dự báo: Đêm nay (04/4), bộ phận không khí lạnh

đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

No Image
đọc tiếp

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

No Image

Hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo: Khoảng đêm nay (03/4), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số

đọc tiếp

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG TRÊN KHU VỰC TỈNH QUẢNG NAM  

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG  TRÊN KHU VỰC TỈNH QUẢNG NAM   

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG TRÊN KHU VỰC TỈNH QUẢNG NAM  Do chịu ảnh hưởng phần phía Nam của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây đang mở rộng về phía

đọc tiếp

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG TRÊN KHU VỰC TỈNH QUẢNG NAM

No Image

Do chịu ảnh hưởng phần phía Nam của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây đang mở rộng về phía Đông Nam, nên một số địa phương trong tỉnh ngày hôm nay đã có

đọc tiếp

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG TRÊN KHU VỰC TỈNH QUẢNG NAM

No Image

Trong 24 giờ qua các địa phương trong tỉnh chưa xảy ra nắng nóng. Hiện nay, do chịu ảnh hưởng phần phía Nam của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây đang mở rộng

đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  

No Image
đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  

No Image
đọc tiếp