BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐÊM 27 NGÀY 28 THÁNG 5 NĂM 2019

No Image
đọc tiếp

TIN NẮNG NÓNG

No Image

TIN NẮNG NÓNG  Do chịu ảnh hưởng phần phía Nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây, nên trưa hôm nay (27/5) các địa phương đã xảy ra nắng nóng, nhiệt độ và

đọc tiếp

No Image

TIN NẮNG NÓNG Do chịu ảnh hưởng phần phía Nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây, nên ngày hôm qua (26/5) một số địa phương đã xảy ra nắng nóng, nhiệt độ

đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 
đọc tiếp

TIN NẮNG NÓNG

TIN NẮNG NÓNG

  Do chịu ảnh hưởng phần phía Nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây, nên trưa hôm nay (26/5) các địa phương đã xảy ra nắng nóng, nhiệt độ và độ ẩm

đọc tiếp

TIN NẮNG NÓNG

TIN NẮNG NÓNG

Do chịu ảnh hưởng phần phía Nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây, nên ngày hôm qua (25/5) một số địa phương đã xảy ra nắng nóng, nhiệt độ cao nhất và

đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT
đọc tiếp

TIN NẮNG NÓNG

TIN NẮNG NÓNG

Do chịu ảnh hưởng phần phía Nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây, nên trưa hôm nay (25/5) một số địa phương đã xảy ra nắng nóng, nhiệt độ và độ ẩm

đọc tiếp

TIN NẮNG NÓNG

No Image

 Do chịu ảnh hưởng phần phía Nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây, nên ngày hôm qua (24/5) một số địa phương đã xảy ra nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất

đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

No Image
đọc tiếp