Không kiểm tra xe chở hàng thiết yếu đến vùng dịch

Không thực hiện kiểm tra đối với các phương tiện vận chuyển hàng hoá thiết yếu, lương thực, thực phẩm phục vụ đời sống người dân. Đây là chỉ đạo mới nhất của Chính phủ nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc cung ứng, vận chuyển, lưu thông hàng hóa thiết yếu, đáp ứng nhu cầu đời sống người dân trong vùng có dịch COVID-19.

Hình: Theo đó, Phó thủ tướng Lê Văn Thành đã chỉ đạo các bộ ngành, địa phương không thực hiện kiểm tra đối với xe chở hàng hóa thiết yếu, lương thực, thực phẩm phục vụ đời sống người dân. Việc không kiểm tra này áp dụng đối với xe đã được dán giấy nhận diện có mã QR của ngành giao thông vận tải, đi trên các tuyến đường cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ, đường giao thông liên huyện, giao thông đô thị trên phạm vi cả nước. Việc kiểm tra đối với các xe chở hàng hóa thiết yếu chỉ được thực hiện tại các điểm giao nhận hàng hóa, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu phòng, chống dịch.