Hội An lập 5 chốt và thị xã Điện Bàn lập 4 chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại cửa ngõ ra vào 2 địa phương

Ngày 26/7, UBND huyện Duy Xuyên ban hành Công văn số 1823 về việc triển khai các tổ chốt chặn để kiểm soát người dân đi – đến – về từ TP.Hội An. Theo đó, UBND huyện Duy Xuyên giao cho UBND các xã Duy Nghĩa, Duy Vinh và Duy Phước căn cứ tình hình thực tế của địa phương, khẩn trương khảo sát vị trí, huy động nguồn lực để thành lập các tổ chốt chặn phòng chống dịch bệnh Covid-19 nhằm kiểm soát chặt chẽ 24/24 giờ người dân đi – đến – về từ TP.Hội An nhằm hạn chế thấp nhất khả năng lây lan dịch bệnh. Trong đó, xã Duy Vinh thành lập 2 tổ chốt chặn tuyến đường dẫn qua cầu Cẩm Kim; xã Duy Phước thành lập 1 tổ chốt chặn tại cầu Bà Ngân; xã Duy Nghĩa thành lập 1 tổ chốt chặn tại đường ĐH6A, ĐH6B. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 12 giờ ngày 26/7 cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, UBND TP.Hội An quyết định lập 5 chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 và thị xã Điện Bàn lập 4 chốt tại cửa ngõ ra vào 2 địa phương. Năm chốt ở Hội An gồm: chốt số 1 tại ngã tư Thương Tín (phường Thanh Hà), chốt số 2 tại ngã ba Lai Nghi (phường Thanh Hà), chốt số 3 tại Dốc Luyện (phường Cẩm An), chốt số 4 tại ngã ba An Dương Vương – Điện Biên Phủ (phường Thanh Hà), chốt số 5 tại cầu Cửa Đại (xã Cẩm Thanh). Bốn chốt ở Điện Bàn gồm: chốt số 1 tại ngã ba Lai Nghi (phường Điện Nam Đông), chốt số 2 tại ngã tư Thương Tín (phường Điện Nam Đông), chốt số 3 tại khối 7B (phường Điện Nam Đông), chốt số 4 tại ngã ba Thống Nhất (phường Điện Dương).