Quảng Nam ghi nhận 47 ca mắcCovid-19 trong ngày 30/11/2021 (trong đó: 24 ca cộng đồng)

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam từ 16h00 ngày 29/11 đến 16h00 ngày 30/11, Quảng Nam ghi nhận 47 ca mắc mới, trong đó: 24 ca cộng đồng (Tam Kỳ 13 ca, Núi Thành 07 ca, Quế Sơn 02 ca,  Điện Bàn 01 ca, Hội An 01 ca)  và 23 ca đã được giám sát, cách ly từ trước, cụ thể là: 

Tam Kỳ: 03 ca bệnh đã được giám sát, cách ly tại An Phú và 13 ca bệnh cộng đồng gồm: An Mỹ 06 ca, Tam Phú 05 ca, Tam Thanh 01 ca, Tân Thạnh 01 ca;

Núi Thành 03 ca bệnh đã được giám sát, cách ly gồm: Tam Anh Nam 01 ca, Tam Hiệp 01 ca, Tam Hòa 01 ca và 07 ca bệnh cộng đồng gồm: Tam Anh Nam 05 ca, Tam Hòa 01 ca, Tam Xuân II 01 ca;

Tiên Phước 08 ca bệnh đã được giám sát, cách ly gồm: Tiên Cẩm 04 ca, Tiên Châu 01 ca, Tiên Hà 01 ca, Tiên Kỳ 01 ca, Tiên Phong 01 ca;

Đại Lộc 03 ca bệnh đã được giám sát, cách ly gồm: Đại Hưng 01 ca, Đại Quang 02 ca;

Điện Bàn 01 ca bệnh đã được giám sát, cách ly tại Điện Minh và 01 ca bệnh cộng đồng tại Điện Nam Trung;

Hiệp Đức: 02 ca bệnh đã được giám sát, cách ly tại Tân Bình;

Quế Sơn 02 ca bệnh cộng đồng tại Quế Xuân II;

Bắc Trà My 01 ca bệnh đã được giám sát, cách ly tại Trà Giang;

Hội An 01 ca bệnh cộng đồng tại Cẩm Phô;

Nông Sơn: 01 ca bệnh đã được giám sát, cách ly tại Sơn Viên;

Thăng Bình: 01 ca bệnh đã được giám sát, cách ly tại Bình An.